Τεστ Κοπώσεως

 

 
Η κλασική ηλεκτροκαρδιογραφική δοκιμασία κόπωσης αποτελεί ακόμα και σήμερα - παρά την ανάπτυξη των απεικονιστικών μεθόδων - μια εξαιρετικά χρήσιμη εξέταση, αρκεί βέβαια να εφαρμοστεί στον κατάλληλο ασθενή. Ο ασθενής συνδέεται με ηλεκτροκαρδιογράφο και στη συνέχεια βαδίζει, με βαθμιαία αυξανόμενη δυσκολία, επί κυλιόμενο τάπητα. Η κυριότερη ένδειξη της δοκιμασίας είναι η ανίχνευση ισχαιμίας και συνεπώς την ανίχνευση της στεφανιαίας νόσου. Αν προκύψει ισχυρή υποψία τότε ο ασθενής οδηγείται συνήθως στο αιμοδυναμικό εργαστήριο για την διενέργεια στεφανιογραφίας. Είναι πολύ σημαντικό να επιλέγονται οι κατάλληλοι ασθενείς γιατί η δοκιμασία έχει συγκεκριμένη διαγνωστική αξία οπότε υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιο άτομο να παρουσιάσει θετική τη δοκιμασία και να οδηγηθεί χωρίς λόγο για στεφανιογραφία ή το αντίθετο (ακόμα χειρότερα), κάποιο άτομο να παρουσιάσει αρνητική τη δοκιμασία και να πάσχει από στεφανιαία νόσο! Εδώ σημαντικό ρόλο παίζει η καλή λήψη ιστορικού και η σωστή αντικειμενική εξέταση.

Η εξονυχιστική κλινική εξέταση, η λήψη της αρτηριακής πίεσης και το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) είναι απαραίτητο να γίνουν πριν από την δοκιμασία κόπωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κλινική εξέταση μπορεί να αποκαλύψει παθήσεις τις οποίες ο ασθενής δεν γνώριζε και στις οποίες η δοκιμασία αντενδείκνυται (πχ ένα φύσημα σχετιζόμενο με στένωση αορτικής βαλβίδας ή κάποια αρρυθμία ή πολύ υψηλή αρτηριακή πίεση). Είναι σημαντικό η παραπομπή για δοκιμασία κόπωσης, επί της ουσίας, να γίνεται από καρδιολόγο και όχι από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρος είναι η εκτίμηση της πιθανότητας να έχει κανείς στεφανιαία νόσο πριν από τη δοκιμασία. Για παράδειγμα, η δοκιμασία έχει μεγαλύτερη διαγνωστική αξία αν γίνει σε ασθενείς πού έχουν εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα (πχ πόνο στο στήθος κατά την προσπάθεια, στηθάγχη) ή σε όσους έχουν παράγοντες κινδύνου (κάπνισμα, σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, υψηλή χοληστερίνη, οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου). Πολύ συχνά παραπέμπονται για κόπωση νέοι άνθρωποι, χωρίς συμπτώματα και χωρίς κανένα παράγοντα κινδύνου, σε αυτές τις περιπτώσεις η κόπωση δεν έχει διαγνωστική αξία και δεν ενδείκνυται.

Τέλος, τονίζεται και πάλι η μεγάλη σημασία της εμπειρίας του χειριστή αλλά και της ποιότητας του μηχανήματος. Στο ιατρείο διατίθεται το σύνχρονο σύστημα της GE CASE T2100 που αποτελεί - για όσους γνωρίζουν - την ναυαρχίδα των κοπώσεων με κυλιόμενο τάπητα.