Πιστοποιητικά υγείας & βεβαιώσεις

 

 
Στα πλαίσια της καρδιολογικής επίσκεψης χορηγούνται πιστοποιητικά υγείας πάσης φύσεως: για γυμναστήρια, κολυμβητήρια και άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Ειδικές τιμές παρέχονται σε αθλητικούς συλλόγους και γυμναστήρια. Επιπλέον χορηγούνται βεβαιώσεις υγείας προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Διενεργείται επίσης προεγχειρητικός έλεγχος με βάση τα σύγχρονα κριτήρια της ευρωπαϊκής καρδιολογικής εταιρίας.

 
Πιστοποιητικά υγείας & βεβαιώσεις
 
Αλγόριθμος καρδιολογικού προεγχειρητικού ελέγχου για εξωκαρδιακή επέμβαση. Από το βιβλίο εγχειρίδιο καρδιολογίας (Κλωνάρης Ιωάννης)