Αρτηριακή Υπέρταση

 
 

 
Τι είναι η αρτηριακή υπέρταση
 
Αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) σημαίνει ότι η αρτηριακή πίεση (ΑΠ) είναι σταθερά αυξημένη πάνω από τα ‘’φυσιολογικά επίπεδα’’. Καταγράφεται με ένα κλάσμα (π.χ. 150/90). Ο αριθμητής είναι η συστολική πίεση, γνωστή ως ‘’μεγάλη πίεση’’ και ο παρανομαστής η διαστολική (‘’μικρή’’ πίεση). Συστολική είναι η πίεση που ασκείται στις αρτηρίες όταν η καρδιά συσπάται για να προωθήσει το αίμα μέσω των αρτηριών προς τα όργανα του σώματος και διαστολική όταν η καρδιά χαλαρώνει για να δεχθεί νέο αίμα από την περιφέρεια.

Περίπου ένας στους τέσσερις ενηλίκους (25%) εμφανίζει ΑΥ. Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας τα υπερτασικά άτομα ίσως πλησιάζουν τα 2.000.000. Η πιθανότητα εμφάνισης υπέρτασης αυξάνει με την ηλικία. Στους ηλικιωμένους (μετά τα 65 έτη) ένας στους δύο είναι υπερτασικός! Επίσης, στους ηλικιωμένους συχνά παρατηρείται αυξημένη η συστολική πίεση με φυσιολογική ή χαμηλή τη διαστολική. Η υπέρταση αυτή, που λέγεται ‘’μεμονωμένη συστολική’’ υπέρταση, είναι εξίσου επικίνδυνη ή και περισσότερο επικίνδυνη από τη διαστολική υπέρταση και οφείλεται στην σκλήρυνση των τοιχωμάτων των μεγάλων αρτηριών.

Στη μεγάλη πλειονότητά των περιπτώσεων (~95%) δεν γνωρίζουμε την αιτιολογία της ΑΥ και την αποκαλούμε ιδιοπαθής υπέρταση. Πρόκειται για ΑΥ ουσιαστικά άγνωστης αιτίας που έχει σχέση κυρίως με την κληρονομικότητα (γονίδια) καθώς και με άλλους παράγοντες, όπως είναι η παχυσαρκία, η μακροχρόνια πρόσληψη αυξημένης ποσότητας αλατιού, η καθιστική ζωή, κλπ. Συνήθως εμφανίζεται μετά την ηλικία των 30 ετών, αλλά μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και σε παιδιά. Σε άτομα με υπερτασικούς και τους δύο γονείς η πιθανότητα εμφάνισης υπέρτασης ξεπερνά το 70%.

Σε λίγες περιπτώσεις (~5%) η ΑΥ οφείλεται σε κάποιο συγκεκριμένο νόσημα (δευτεροπαθήςυπέρταση), το οποίο μπορεί να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί με αποτέλεσμα την θεραπεία της υπέρτασης. Συχνότερα αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης είναι η χρόνια νεφροπάθεια, η άπνοια κατά τον ύπνο και η στένωση των νεφρικών αρτηριών. Έλεγχος με ειδικές εξετάσεις για τη διάγνωση της αιτίας της υπέρτασης χρειάζεται μόνο σε λίγες περιπτώσεις που επιλέγει ο γιατρός με βάση κάποια ειδικά κριτήρια.
 
 
 
Πως εμφανίζεται
 
Πως διαγιγνώσκεται
 
Πως αντιμετωπίζεται
 
Τα όρια της ΑΥ στους ηλικιωμένους είναι λίγο παραπάνω?
 
Τα παιδιά έχουν ΑΥ?
 
Επηρεάζουν την ΑΠ τα πορτοκάλια, ο καφές και το σκόρδο?
 
Τα ηρεμιστικά είναι αποτελεσματικά στην ΑΥ?
 
Ποσό χαμηλά θα πρέπει να φτάσει η ΑΠ ώστε να αρχίσουμε να ανησυχούμε?
 
Τι είναι η υπερτασική κρίση και πως αντιμετωπίζεται?
 
Πόσο συχνά επισκέπτονται οι υπερτασικοί ασθενείς τον γιατρό τους?
 

Πηγές / χρήσιμες παραπομπές